نخسـتین جشـنواره ملی فیـلم نـامه نویسی سـایه
دهمین جشنواره داخلی فیلم کوتاه سایه

19 تا 23 اردیبهشت 1395

زمان برگزاری اختتامیه جشنواره سایه

 

 

حامیان جشنواره

 

ارتباط با دبیرخانه

02166354244

دبیر خانه فیلم نامه   ۰۹۱۰۹۰۴۹۱۹۵

دبیرخانه فیلم   09128157110

شبکه های اجتماعی

 

ایمیل دبیرخانه

sayehfestival.info@gmail.com